Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Sen Hayatsın

Hayat içinde, hayatın kendisini fark edemediğimiz bir düzen içerisindeyiz. Yaşamı hep kendi dışımızda aramamızın getirdiği bir sonuç bu durum. Birilerinin mutluluğunu hep servetine, dostlarına, terbiyeli çocuklarına, güzel eşine

Ergenlikte Anne Babanın Görevleri

Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Gerek fiziksel gerek sosyal ve psikolojik değişimler genci zorlar ve yeni duruma adapte olması zaman alır. Bu süreçte ebeveynin gencin döneme has

5 Duyuyu Anlamak ve Yönetmek

İlköğretimden itibaren bildiğimiz 5 duyumuz, bizim dış dünyayla temasımızda iletişim araçlarımız. Hangisinin baskın olduğuyla şekillenir yaşam biçimimiz. Baskın olana göre davranır, ona göre tercihler yaparız farkında olmadan. DuyularımızI

Ruh-Zihin-Beden Üçgeninde İnsan

Kendin olmak, insan olmada en önemli nokta dedik. İnsan olarak kendin olmada bizi oluşturan boyutlara biraz değinmek istiyorum bu yazımda. İnsanoğlu bildiğimiz ve hissettiğimiz gibi, ruh-beden ve zihinden

Beynimizdeki Denge: Sağ ve Sol Beyin

Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sağ beyin daha çok bizim bütüne yönelik algımızdır. Hayal gücümüz, yaratıcılığımız buradan beslenir; ilham buradan

Düşünce ve Duygulardan Davranışa Değişim

Psikoloji biliminde 3D kuralı olarak bilinen,  ‘düşünceler duyguları, duygular davranışları doğurur’ önermesi her şeyin düşünceyle başladığı bir modeli işaret eder. Hemen bir örnekle anlatalım; yapacağı iş görüşmesini bir ölüm kalım